Witamy w Wirtualnym Biurze Obsługi Klienta Multimedia Polska.
« Powrót do menu głównego
Wyszukiwanie: Jak rozwiązać Umowę Abonencką

Jak rozwiązać Umowę Abonencką?

Odp: Umowa Abonencka może być rozwiązana przez Abonenta z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego dla Usługi Telefonicznej i Internetowej .Dla Usługi Telewizyjnej obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia umowy. Konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia w lokalnym Biurze Obsługi Klienta. Rezygnację można dostarczyć osobiście lub wysłać listem poleconym. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się z dniem wpływu pisemnego oświadczenia do Operatora. W okresie wypowiedzenia pobierana jest opłata za Abonament oraz opłaty za usługi, co do których Abonent nie złożył rezygnacji.

« Powrót do menu głównego